Условия приема в ОУ

Умовы прыёму ў адукацыйную ўстанову
Прыём асоб для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца:
 1. У адпаведнасці з артыкуламі 158 п.13 і 159 пп. 1, 2 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і главы 7 пп.78-83, 85,94 “Прыём асоб для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі” Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі зацверджана Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283.
 2. На падставе яе (асобы) заявы пры прад’яўленні ёю пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць пра асобу, і медыцынскай даведкі аб стане здароўя, калі іншае не прадугледжана артыкулам 159 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і дадзеным Палажэннем. Ад імя непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным прадстаўніком.
 3. Пасведчаннем аб агульнай базавай адукацыі пацвярджаецца атрыманне асобай агульнай базавай адукацыі, якая дае права на працяг адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў X класе.
 4. Ведамасцю гадавых адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі пацвярджаецца атрыманне асобай пачатковай адукацыі, якая дае права на працяг адукацыі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі пры прыёме ў V клас.
 5. Даведкай аб навучанні пацвярджаецца частковае засваенне асобай зместу адукацыйнай праграмы:
  • пачатковай адукацыі пры прыёме ў II-IV класы,
  • базавай адукацыі пры прыёме ў VI-IX  класы,
  • сярэдняй адукацыі пры прыёме ў XI (XII) клас.
 6. Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, даведка аб навучанні прад’яўляецца асобай, а ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання на I  ступені агульнай сярэдняй адукацыі перадаецца ўстановай адукацыі, у якой гэта асоба атрымала пачатковую адукацыю, па запыце ўстановы адукацыі, у якую асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы) падала заяву пры прыёме ў V клас. Ведамасць гадавых адзнак з класнага журнала за апошні год навучання і выхавання на I cтупені агульнай сярэдняй адукацыі можа прад’яўляцца асобай.
 7. Прыём асобы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ва ўстанове адукацыі для засваення зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе заключэння дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі і ў парадку, устаноўленым для прыёму асоб ва ўстановы адукацыі для засваення зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі.
 8. Для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстанове адукацыі, асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы) падае заяву на імя кіраўніка ўстановы адукацыі ў наступны тэрмін: у перыяд з 2 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму пры прыёме ў I – IX ( X) класы.  
Ещё в этом разделе